Veiledning, terapi, bøker og CD`er

På denne siden finner du informasjon om våre øvrige tilbud: Veiledning av psykoterapeuter og studenter, terapi for enkeltpersoner og vår Kvinnegruppe. Her finner du også spesielt utvalgte bøker og CD`er med praktiske øvelser som kan inspirere og hjelpe deg/dere til økt nærvær (mindfullness) i hverdagen - kjærlighetens  arena. Du melder deg på/bestiller ved å fylle ut bestilling/kontakt skjemaet som du finner under hvert tilbud.

Veiledningsgruppe for Gestaltterapeuter med Bente Vikebø

Dette er en gestaltveiledningsgruppe for gestaltterapeuter med 5 veiledningsmøter hvert semester. På hvert møte beregnes det 30 min. til hver deltager pluss 30 min. ekstra for gruppen, slik at møtelengden reguleres av antall deltagere (4 deltagere innebærer at hvert møte varer 2 timer og 30. min. osv). Veiledningen foregår på dagtid etter nærmere avtale med deltagerne.

Bente er sertifisert gestaltveileder av Norsk Gestaltterapeut Forening. I veiledningen vil hun ta i bruk sin erfaring med individuelle klenter, sin omfattende praksis innen parterapi og gruppeterapi, sin lærererfaring ved gestaltterapi utdannelsen ved Gestaltakademiet i Kristiansand, sin erfaring fra 5 års arbeide ved psykriatisk avdeling ved Blakstad sykehus, samt sin kompetanse innen kroppsarbeid.

Indivduell veiledning for gestaltterapeuter og studenter med Bente Vikebø

Bente er sertifisert gestaltveileder av Norsk Gestaltterapeut Forening for veiledning av ferdig utdannede gestaltpsykoterapeuter, helsepersonell og psykoterapi studenter.

I veiledningen vil hun ta i bruk sin erfaring med individuelle klenter, sin omfattende erfaring innen parterapi og gruppeterapi, sin lærererfaring ved gestaltterapi utdannelsen ved Gestaltakademiet i Kristiansand, sin efaring fra 5 års arbeide ved psykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus, samt sin kompetanse innen kroppsarbeid.

Gestaltterapeuter og studenter er velkommen til veiledning i forbindelse med individualterapi, parterapi og gruppeterapi.

Kvinnegruppe med Bente Vikebø

Dette kurset er for kvinner som ønsker økt livsstyrke og psykisk velvære gjennom utvikling av meningsfulle relasjoner til andre. Gjennom praktisk trening får du mulighet til å øke din selvinnsikt om hvordan du kommuniserer. Bente Vikebø tar på dette kurset i bruk sin brede erfaring innen gestaltpsykologi, qigong og trening/undervisning av psykoterapeuter.

Terapi med Bente Vikebø eller Ragnar Karem

I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i at ekte og autentisk kontakt i nære relasjoner er grunnleggende viktig for vår livskvalitet. Du får hjelp til å synliggjøre dine grunnmønstre slik at du i større grad kan styre ditt liv ut i fra egne bevisst valg, i motsetning til at din historie påvirker dine reaksjoner og relasjoner uten at du er klar over det.

Boken ”NÅ – Tilstedeværelse i hverdagen” av Michael de Vibe og Ragnar Karem

Mange par som kommer til RomForPar ønsker seg mer nærhet og intimitet. Da er det viktig å ta inn over seg at kjærlighetens og intimitetens arena er livet slik det utfolder seg i dette øyeblikket. Akkurat som dere ikke kan kjenne det forrige eller det neste pust, kan dere heller ikke kjenne kjærestefølelsene "for en stund siden" eller "om en stund".

Oppmerksomt nærvær eller mindfullness er imidlertid letter sagt enn gjort. Vi må trene på det. Det er interessant å lese menyen, men vi må smake den for å vite hva det dreier seg om. Boken gir dere derfor enkle metoder og praktiske øvelser som dere kan praktisere i hverdagen i det dere allikevel gjør - uten å sette av særskilt tid.

Bokens andre del tar sikte på å inspirere dere til å ta mer herredømme over eget sinn og tankevirksomhet ved å bevisst unngå å bli fanget i tolkninger av hverandre, meninger eller uhensiktmessige mønstre.

Boken er illustrert og utdypet ved bruk av poesi og bilder.

 

CD: Instruksjon til dybdeavpenning og en meditasjon av Ragnar Karem

Avspenningene og meditasjonen på denne CD`en bringer deg inn i en dypere avspent tilstand som gir velvære, ro og overskudd. Musklene avspennes og sinnets aktivitet roes ned. Denne nærværs tilstanden er kjærlighetens arena.

CD: Introduksjon til egen yogapraksis av Ragnar Karem

Du får hjelp til å praktisere et stående og et liggende yogaprogram med pust og oppmerksomhet som følgesvenn. Enkle pusteøvelser hjelper deg til økt oppmerksomhet på pusten i hverdagen, hvilket gir økt kontakt med deg selv, dine nærmeste og naturen rundt deg…

Startpakke - mindfullness (oppmerksomt nærvær)

Oppmerksomt nærvær (mindfullness) øker kvaliteten i alt vi gjør og opplever, og er intimitetens og kjærlighetens arena. Da trenger vi å øve oss på å dempe unyttige, støyende tanker som tapper oss for energi og tilstedeværelse. Denne startpakken med boken "NÅ - Tilstedeværels i hverdagen" og de to yoga CD`ene ovenfor, består av enkle øvelser som kan hjelpe deg til økt nævær til deg selv, dine nærmeste og naturen rundt deg.

Boken: "Når alt faller fra hverandre - råd fra hjertet" av Pema Chödrön

Forfatteren, en amerikansk buddhistnonne innen tibetansk tradisjon, skriver i denne klassiske visdomsboken om mulighetene for å oppleve lykke selv i smertefulle og vanskelige livssituasjoner.
Tittelen på boken henspeiler ikke bare på en livskrise. På mange måter er det jo slik "alt faller fra hverandre" hele tiden: Arbeid, relasjoner og helse er ofte mer flyktig enn vi skulle ønske oss....
Pema viser oss at den beste holdning man kan møte disse forandringene og lidelsene med, er åpenhet og aksept for det grunnløse i situasjonen. Med det som utgangspunkt, kan man midt i kaoset oppleve kjærlighet som varer.

Boken: "'Det er nå du lever" av Eckhart Tolle

"Når vi innser at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for vår smerte, med den uopphørlige strømmen av tanker som retter seg mot fortid og fremtid, vil vi finne vårt sanne jeg. Vi kan alle gjenopprette kontakten med vår innerste natur. Da vil vi oppleve fred og harmoni i oss selv og med omverden"

Dette er mer enn en bok. Den formidler en levende energi som du kanskje vil føle når du holder den i hånden.

Boken ”En ny jord” av Eckhart Tolle

I denne visdomsboken viser Tolle oss hvordan den enkelte av oss kan bidra til vennlighet i oss selv og med våre nærmeste ved at vi stopper å identifisere oss med vår meninger og tanker (ego).
En vakker og særdeles viktig bok - for deg og dere.