Veiledningsgruppe for Gestaltterapeuter med Bente Vikebø

Dette er en gestaltveiledningsgruppe for gestaltterapeuter med 5 veiledningsmøter hvert semester. På hvert møte beregnes det 30 min. til hver deltager pluss 30 min. ekstra for gruppen, slik at møtelengden reguleres av antall deltagere (4 deltagere innebærer at hvert møte varer 2 timer og 30. min. osv). Veiledningen foregår på dagtid etter nærmere avtale med deltagerne.

Bente er sertifisert gestaltveileder av Norsk Gestaltterapeut Forening. I veiledningen vil hun ta i bruk sin erfaring med individuelle klenter, sin omfattende praksis innen parterapi og gruppeterapi, sin lærererfaring ved gestaltterapi utdannelsen ved Gestaltakademiet i Kristiansand, sin erfaring fra 5 års arbeide ved psykriatisk avdeling ved Blakstad sykehus, samt sin kompetanse innen kroppsarbeid.

Hver deltager betaler kr 500 for hvert av de 5 veiledningsmøtene med tilsammen kr 2500 for hvert semester. Semeseravgiften på kr 2500 skal være registrert innbetalt til knt.nr. 5291.10.63212 senest 14 dager før første veiledningsmøte/semesterstart. Det er såledeset ikke anednig til å starte opp i veilednigsgruppen før innbetalingen er registrert hos oss. Semesteravgiften eller deler av denne vil ikke bli refundert ved fravær/avmelding fra en eller flere av de oppsatte veiledningsmøtene. Tiden til deltager som er fraværende blir tilført det aktuelle veiledningsmøtet/møtedeltagerne.

For påmelding og aksept av vilkårene ovenfor ber vi dag fyll inn  og send bestillingsskjemaet nedenfor.

Når du både har sendt inn bestillingsskjemaet og betalt semesteravgiften er du sikret plass i veiledningsgruppen.

 

 

BESTILLINGSSKJEMA

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Rom for par.