Terapi med Bente Vikebø eller Ragnar Karem

I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i at ekte og autentisk kontakt i nære relasjoner er grunnleggende viktig for vår livskvalitet. Du får hjelp til å synliggjøre dine grunnmønstre slik at du i større grad kan styre ditt liv ut i fra egne bevisst valg, i motsetning til at din historie påvirker dine reaksjoner og relasjoner uten at du er klar over det.

Gestaltterapi er en helhetelig tilnærming som inkluderer samtale og oppmerksomhet på kropp, pust, tanker og følelser.
Dialogen oss i mellom vil hjelpe deg til å synliggjøre dine grunnmønstre og livsvaner og deres konsekvenser for deg selv og andre. Med denne innsikten vil du i større grad kunne styre ditt liv ut fra egne bevisste valg, i motsetning til at din historie påvirker dine reaksjoner og relasjoner uten at du er klar over det.
Ekte kontakt i nære relasjoner er avgjørende viktig for å oppleve livs mening og tilfredshet. I kontakten oss i mellom får du en slik relasjonstrening i trygge rammer. Du får erfart kunnskap som du etter hvert kan praktisere i din hverdag.
Du er velkommen til oss med dine personlige utfordringer, krise, forholdet til partner, familiemedlemmer, venner eller kolleger. Eller rett og slett fordi du ønsker å arbeide med deg selv.
Når du har sendt inn kontaktskjemaet nedenfor tar vi kontakt med deg for å avtale tidspunkt for en time. Vennligst skriv i kommentarfeltet om du ønsker Bente (timepris kr 1000) eller Ragnar (timepris kr 1500) som terapeut.


 

KONTAKTSKJEMA

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Rom for par.