Kommunikasjon i parforhold

De fleste par som kommer til RomForPar ønsker hjelp til å kommunisere bedre. Vi vil i artiklene utdype hva som kjennetegner god par-kommunikasjon og ikke minst den viktige ikke-verbale kommunikasjonen.
Hvis dere ønsker å forbedre deres kommunikasjon må dere fokusere på hvordan dere kommuniserer. Da får dere mulighet til å gjennomskue uhensiktsmessige mønstre som dere repeterer uavhengig av om innholdet handler om penger, sex, husarbeid eller barneoppdragelse.  Å gå inn i innholdet (hva) er således en blindvei. Dere skal selvfølgelig snakke om praktiske spørsmål, men læringspotensialet ligger i hvordan dere snakker sammen. 
 
Vi baserer vår kommunikasjons trening på at hun og han er grunnleggende frie mennesker og derfor selv har ansvar for sine handlinger, sine reaksjoner og sine valg/mangel på valg.
Vårt hovedanliggende i par-arbeidet er således å hjelpe paret til å øke sin kunnskap om hvordan de samspiller og hvilke valg- og endringsmuligheter de faktisk har i kommunikasjonen dem i mellom.

Et grunnvilkår for å oppnå kontakt og nærhet til hverandre er å være i kontakt med egne følelser og egen kropp. Det må være noen hjemme for at det skal oppstå kontakt. Samtidig er det paradoksalt nok i relasjonen til hverandre vi får en økt forståelse av oss selv.
 
Det er nødvendig for parforholdets intimitet og kjærlighet å kommunisere ut fra en sansende tilstedeværelse her-og-nå.
Vår metode går derfor ut på å hjelpe paret til å kommunisere ut i fra hva de kjenner i egen kropp og hva de sanser i øyeblikket: "Jeg blir varm i brystet når jeg ser på deg". Gjennom dette arbeidet tydeliggjøres par-mønstrene, som for eksempel hvordan paret skaper avstand eller nærhet uten å være klar over det. En slik innsikt gir viktig impulser til deres kommunikasjon i hverdagen. 
Vi møter derfor paret uforbeholdent der de er med sine temaer, følelser, tanker og kroppslige fornemmelser. Det åpner opp for en meningsfull par-utvikling, livsutfoldelse og mer kjæreste følelser i samlivet.

 

Les mer om Kommunikasjon i parforhold her:

 

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Om at leve i nuet

At leve i nuet er livets teknikk - 
og alle folk gjør deres bedste,
men halvdelen velger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldri i livet presente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er alltid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
èngang for alltid er dette.

Piet Hein