Slik jobber vi

Fordi selvinnsikt om kommunikasjons prosessen dere i mellom er selve grunnlaget for meningsfull endring, tar vi utgangspunkt i hvordan kommunikasjonen foregår. Vi observerer hva vi ser og hører, og hjelper dere til å bli mer klar over hvordan dere kommuniserer, hvordan dere skaper nærhet, avstand eller misforståelser. Gjennom samlivsterapien med oss vil dere lære en pardialog der dere speiler og anerkjenner hverandres virkelighet, og dere vil også erfare hvordan historiene deres ofte kan komme i mellom dere, i motsetning til NUET, her og nå, som er intimitetens og kjærlighetens arena. Dere vil også få innsikt i at samhørighet, hengivelse og kjærlighet bare er levedyktig når det også er rom for å være annerledes, for uenighet og konflikter. Ja, at konflikter er nødvendig i alle modne relasjoner. Motsetninger kan også skape lidenskap og gjøre parforholdet levende!

I parterapien vil dere vil lære at den gode pardialogen kjennetegnes ved at dere finner sammen til et felles tema som dere begge tilfører energi og interesse uten for mange assosiasjoner og avsporinger. Dere lærer at en og god dialog er avhengig at dere åpent deler deres tanker og følelser her og nå. Forestillinger om hverandre utrykkes som spørsmål som besvares, slik at dere påvirker hverandre i stedet for å konkluderer hverandre. Selv om dere selvfølgelig er annerledes og oppfatter situasjonen forskjellig, vil en slik dialog føre til reel kontakt mellom dere og etterfølges av en naturlig avslutning uten energitappende ”haleheng”. 

Sammen med oss får dere en mulighet til å utvikle deres empati for hverandre – fordi dere fortjener å bli elsket. Da vil dere oppleve en befriende og kjærlighetsfull forandring

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en time eller mer informasjon.

 

 • HVEM ER VI

  Vi er to erfarne samlivsterapeuter med solid psykologisk utdanelse fra Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, samt spesialisering innen fagfeltet parterapi/familieterapi. Bente er i tillegg sertifisert veileder for ferdig utdannede psykoterapeuter og studenter, og har mangeårig erfaring som lærer for psykoterapi studenter. Ragnar er i tillegg til sin psykologiutdannelse også utdannet yogalærer og har en Masters Degree innen ledelse og organisasjon.

  LES MER
 • PARTERAPI / SAMLIVSTERAPI BÆRUM

  I parterapien tar vi utgangspunkt i kommunikasjonen dere i mellom. Vi gir dere tilbakemelding hvordan dere påvirker hverandre, skaper nærhet eller avstand, misforstår hverandre eller håndterer uenighet. Gjennom samlivsterapien lærer dere at kontakt med seg selv og egne grenser er grunnlaget for at det kan oppstå nærhet dere i mellom.

  LES MER
 • PARTERAPI - OPPLEGG OG PRISER

  RomForPar er et parterapi tilbud for enkeltpar som ønsker å jobbe med forholdet sitt. I arbeidet vektlegger vi at det skal være en god ballanse mellom dere i gode og trygge rammer. Vi tar utgangspunkt i de utfordinger og behov dere kommer og hjelper dere til å se hvordan dere kommuniserer. For mer informasjon om pris og opplegg:

  LES MER